کاربرد کود در صنعت کشاورزی  :

کود حیوانی به مجموعه ای از مواد بستری، ادرار و مدفوع گاو ، گوسفند ، مرغ یا هر حيوان دیگری میگویند که از محل نگهداری آنها بدست مي آید.  درصد مواد غذایي کود حيواني و کيفيت فيزیکي آن به عواملي مثل نوع حيوان، کيفيت مواد بستری، ميزان پوسيدگي کود، تغذیه دام، ميزان سدیم و مقدار بذر علفهای هرز، اسپور بيماریها، لارو و تخم حشرات، شن و خاک دارد.

درصد ازت کود گاوی بيشتر از کود گوسفندی و مرغي است. ولي درصد فسفر و پتاسيم کود مرغي از کودهای گاوی و گوسفندی بيشتر است.

درصد مواد غذایي کودها به تغذیه دام بستگي دارد. مثلاً چنانچه جيره غذایي دام از نظر یک عنصر ضعيف باشد، کود حاصله نيز به طریق اولي از نظر آن عنصر ضعيف خواهد بود و یا مثلاً هر چه درصد فيبر جيره غذائي بيشتر باشد درصد فيبر مدفوع نيز زیادتر خواهد بود.

فراواني ترکيبات آلي ازت دار ساده در کود حيواني تازه بسيار مساله ساز است. به این صورت که تجزیه سریع این مواد سبب آزاد شدن آمونياک و تجمع آن در مجاورت ریشه ها گشته و موجب مسموميت گياه مي گردد.

ضرورتا پوسيدگي اوليه کود این مشکل را مرتفع مي سازد بهمين جهت هيچ گاه نباید کود حيواني تازه را به محصول کاشته شده داد.

 

طبق تعریف موسسه استاندارد آب و خاک ،

کود آلی یا ارگانیک کودی است که ازفرآوری ماده های جانوری و گیاهی بدست آمده باشد و دارای مقدار کافی عناصر غذایی بوده که میزان آن بیشتر از 5% میباشد .

مواد کودی  یا کودهای بدون کیفیت و همچنین استفاده نابجا و غلط از این مواد می تواند منشا صدمات قابل توجه به تولیدات کشاورزی و سلامت جامعه باشتد . کاهش عملکرد کمی ، افت کیفیت ، تجمع عناصر و ترکیبات آلاینده، آلودگی خاک و آب ناشی از کاربرد سوء مواد کودی میباشد .

 

مراحل تولید کود پلت مرغی فرآوری شده :

تولید کود  پایه مرغی پلت دارای فرایند مختلفی می باشد که توسط دستگاههای مجهز و پیشرفته انجام می پذیرد .

 

این فرایند شامل:

1. کمپوست و سیلو کردن:کود  مرغ خام از فارم های مختلف مرغداری های مادر و گوشتی انتخاب و جمع آوری شده انبار و سیلاژ می شود.

2. جداکردن و تمیز کردن :جدا کردن مواد زائد مانند پوشال کاغذ یا چوب  تکه های پلاستیک آهن یا سنگ که در کف مرغداریها ممکن است وجود داشته باشد.

3. ضد عفونی:در این مرحله کود با حرارت و فشار بخار مشخص تمامی پاتوژن ها و عوامل قارچی و بذر علف هرز آن از بین می رود .

4.   فشرده سازی:توسط دستگاه های قدرتمند کود به صورت پلیت در اندازه های مختلف تبدیل می شود.اندازه پلت این مجموعه 5 میلی متری میباشد .

5.   خنک کردن و بسته بندی:پلت تولید شده دارای حرارت بالایی می باشد که توسط خنک کننده ها سرد شده ودر بسته بندی های مختلف آماده می شود.

 

 

آنالیز کود پلت مرغی :

کودهای جمع آوری شده از مرغداریها بسته به نوع تغذیه و خوراک طیور درهر دوره  متفاوت است .از آنجا که منشا این کودها طبیعی بوده و بدون مواد مواد شیمیایی هستند .  ،  امکان دارد نتایج آزمایشات مختلف برای آنالیز کودهای پلت مرغی درهر دوره تولید متفاوت باشد.

************************************************************

نکته مهم :

با توجه به استاندارد موسسه آب و خاک مواد کودی آلی نباید خطر بیماری زایی برای انسان ، دام و گیاهان داشته باشد . به همین دلیل کود مرغ خام حتی اگر پوسیده باشد ، به دلیل خطر وجود قارچ و عوامل بیماریزا مثل سالمونلا و کلی فرم بعنوان نشانگرهای آلودگی پاتوژنی در مواد آلی میباشد و نباید در کود وجود داشته باشد.

 یا در حد غیر قابل اندازه گیری یعنی کمتر از1000 CFU در 4 گرم ماده خشک باشد  .

میزان کلی فرم باید کمتر از 1000 سلول در گرم از وزن ماده خشک آلی باشد . این ترکیبات بایستی فاقد آلودگی از جنس باکتری وکمتر از 1000 سلول در گرم باشد . همچنین باید عاری از تخم انگل از قبیل کرم کدو و کرم آسکاریس باشد .

 

پس ، باغداران و کشاورزان عزیز  اگر خواهان خاک حاصلخیز  و سالم ، محصول سالم ، محیط زیست سالم و تغذیه سالم و زندگی سالمتر هستید ، از مصرف کود های دام و مرغی خام حتی المقدور خود داری نمایید.  و  پس از انجام آزمون خاک توسط آزمایشگاه های معتبر منطقه ، تا آنجا که می توانید از کود پلت مرغی فرآوری شده و استریل با کیفیت استاندارد  در باغ و مزارع و گلخانه ها استفاده کیند  تا از خسران کلان  کشت و کار خود جلوگیری بعمل آورید  و در صنعت کشاورزی هم برای خود و هم برای توسعه و آبادانی کشور گام  مفید و مهمی بردارید  .

 

************************************************************

ترکیبات آلی در کودهای فراوری و غنی شده با هدف ارتقاء کیفیت  محصول وحاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه به کار می روند.

 اگر هدف از کاربری کود برای بهسازی خاک باشد . کشاورز باید نوع کود مورد نظر خود را از کارشناس فنی کارخانه تولیدی با توجه به شرایط آزمون خاک خود ، درخواست نماید .

 

در عملیات بهسازی ، خاک باید از نظر مواد اولیه و محتوای کربن آلی استاندارد 15 درصد و ماده آلی بیش از 25 درصد را داشته باشد . از نظر شوری که همان میزان هدایت الکتریکی یا EC یا غلظت یونهای سدیم و کلراید میباشد ، با توجه به توصیه کارشناس فنی دقیقا مصرف گردد .

همچنین  کود مصرفی باید فاقد خطر آلودگی عوامل بیماریزای انسانی ، دامی و گیاهی و آفات گیاهی و ترکیبات مضر و بذر علفهای هرز باشد . مقادیر عناصر سنگین و مواد خارجی مخلوط در آنها کمتر از حد مجاز نیز باشد.

میزان رطوبت نباید بیشتر از 15 درصد باشد . علاوه بر این باید محتوای عناصر غذایی اصلی یعنی NPK از حد اقل لازم برای کود یعنی به میزان بیشتر از 5 درصد و حد اقل نیتروژن آلی بیشتر از یک درصد باشد .

بنابر این با داشتن این شاخصها ، و بررسی مشخصات آنالیزی ، کود پایه مرغی فراوری و پلت تولیدی ما  به تنهایی با برخورداری از کیفیت بالا ، میتواند نقش مهمی هم در حاصلخیزی خاک ،  تغذیه گیاه و هم در کیفیت تولید محصولات باغی و زراعی داشته باشد .

  کود پلت مرغی فرآوری شده با هدف تامین عناصر غذایی بعنوان کود برای باغات و مزارع به کشاورزان و باغداران محترم توصیه میشود .

 محتویات کود پلت مرغی 

محتوای کیفیت کود پلت مرغی ما با NPK حد اقل 9 میباشد . منبع تامین ماده آلی در این کود ، کود مرغ مادر و مرغ گوشتی ، عنصر معدنی گوگرد کشاورزی است که برای تعدیل  پ هاچ خاک بعنوان  عنصر مجاز مورد استفاده گیاه در کود میباشد .

 

خواص کاربری کود مرغی فرآوری و پلت شده :

  • کودهای مرغی فرآوری و پلت  موجب بهبودی ساختمان و منافذ خاک و بهسازی محیط ریشه گیاه می گردد .
  • نفوذ پذیری خاک را افزایش داده و جرم مخصوص ظاهری خاکهای سنگین را کاهش میدهد .
  • سرعت نفوذ آب را افزایش داده و فرسایش خاک را کم میکند .
  • موجب بهبود ظرفیت نگهداری رطوبت خاک میشود .
  • هدر رفت آب و عناصرغذایی را کاهش داده و موجب نگهداری رطوبت میگردد .
  • به تکثیر ریز جانداران خاک کمک میکند .
  • تبادل کاتیونی خاک CEC را بهبود می بخشد .
  • ریز جانداران مفید را برای خاک و محیط کشت فراهم می کند .
  • رشد ریشه را تحریک میکند .
  • کارایی جذب عناصر غذایی را افزایش میدهد .

 چند توصیه مهم به کشاورزان و باغداران عزیز .

با توجه به اینکه بعضی از فروشندگان کود ، مدتی است که اقدام به ارائه کود نامرغوب و بی کیفیت و ترکیبی با خاک وهمچنین کود غیر سالم نموده اند ، به کشاورزان و باغداران عزیز توصیه میکنیم :

1-    قبل از خرید تناژ کود ، نمونه ای از کود مورد نظر و متناسب خود را دریافت نموده و آنرا در موسسه معتبر و مورد اعتماد خود آنالیز نمایند و سپس با در نظر داشتن خاک آزمون خود ، توصیه تخصصی کارشناس مربوطه ،میزان مصرف کود را دقیقا طبق نظر کارشناس فنی آزمایشگاه یا کارشناس کشاورزی خود و یا کارشناس کشاورزی واحد تولیدی مصرف نمایند تا موجب خسارت کشت و زراعت محصول خویش نگردند .

2-    کشاورزان و باغداران محترم باید آگاه باشند  که مصرف بیش از اندازه کودها خارج از مقدار سفارش شده موجب خشکی ، سوختگی ریشه و از بین رفتن محصول تحت کشت می گردد .

3-    اینکه در بارهای دریافتی در مقدار تناژ ، از هر سری کودهای کانتینری دریافتی از هر 10 کیسه یک نمونه  ، از هر 100 کیسه دو نمونه و ازهر  200 کیسه سه نمونه و 400 کیسه 4 نمونه ، از 400 الی 600 کیسه 5 نمونه برای آزمایش برداشته شود و از هر تعداد نمونه ، یک نمونه مرکب تهیه و برای تست کیفیت آنالیز توافق شده ، آزمایش شود تا از کیفیت کود مورد نظر اطمینان حاصل شود .

 

در خصوص مصرف کودهای مایع هم کیفیت مواد و ترکیبات باید مثل موارد ذکر شده باشد فقط محتوای کربن آلی باید 5 درصد و از نظر عناصر غذایی نیز دارای npk 5 به بالا و نیتروژن آلی بیشتر از یک درصد دارا باشد . در کودهای مایع با توجه به هدایت الکتریکی طبق نظر کارشناس و توصیه ایشان از کودهای مایع استفاده شود .

منبع : کشاورزی سالم با کاربرد کود مرغی پلت خالص |مراحل فرآوری کود مرغی پلت ، مشخصات و مزایای استفاده از آن
برچسب ها : مواد ,مرغی ,درصد ,کیفیت ,کودهای ,نمونه ,داشته باشد ,مرغی فرآوری ,عناصر غذایی ,کودهای مایع ,درصد باشد