توصیه های جدید جهاد کشاورزی استانها  بر ضرورت اجرای کشاورزی سالم برای سلامت جامعه و محیط زیست:

 

هدف از اجرای کشاورزی سالم توسط کشاورزان ، باغداران ، کارشناسان و مدیران اجرایی در صنعت کشاورزی :

  • به حد اقل رساندن آلودگی فیزیکی ، شیمیایی ، و میکروبیولوژی محصول در باغ ،
  • ارتقاء کیفیت و بویژه کیفیت بهداشتی محصول تولیدی
  • بهبود راندمان مصرف و کاربرد عوامل و منابع تولید
  • کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی کشاورزی در فرآیند تولید
  • به حد اقل رساندن اثرات تخریبی فعالیت های کشاورزی درمحیط زیست و حیات وحش بویژه بحث استفاده از سموم
  • تضمین توجه به سلامت و ایمنی افراد
  • دستیابی به امنیت و ایمنی غذایی می باشد  

با بکارگیری دانش تغذیه صحیح خاک ، کاهش مصرف سم و کود شیمیایی ، بکارگیری اصول صحیح آبیاری و روشهای سازگار با محیط زیست ، بتوانند محصول استاندارد تولید کنند . این محصول استاندارد همان محصول سالم نامیده میشود یعنی محصولی که فاقد و یا دارای حد مجاز بقایای سموم ، فلزات ، نیترات و سایر عناصر ، هورمونها و آنتی بیوتیک ها باشد .

 

بر حسب ضرورت تولید محصول سالم ، طبق مصوبه جدید قرار بر این است  کلیه کشاورزان  و باغداران کد دار شوند و اگر  پس از بررسی ، محصول کشاورزی تولید شده آلوده و یا دارای باقیمانده سموم فلزات سنگین یا کود شیمیایی باشد ، آن محصول معدوم شود و کشاورز نیز در قبال محصول ناسالم خود باید  مسئول و پاسخ گو باشد . بنابراین تولید محصول سالم مستلزم استفاده از کودهای بستری سالم ، و بدون آلودگی ، قارچ ، آفات ، سموم  و انواع پاتوژنها و انگلها  و  آبیاری مناسب ، رسیدگی و توجه و سایر مراقبتهای جانبی میباشد .

 

 

 

برای تامین کود پایه مرغی فرآوری ، پلت شده  و سالم با کیفیت خوب و تضمینی و خالص جهت  مصرف در بستر مزارع ، کشت صیفی جات ، سبزیجات ، غلات و حبوبات ،  چالکود باغ مرکبات درختان هسته دار و  دانه دار ،  پسته  و ........ از کودهای با کیفیت و معتبر استفاده کنید.

 

 

 قبل از اقدام به مصرف هر گونه کود موردنیاز کشاورزی ، آزمون خاک و آّب و برگ  را توسط آزمایشگاه های معتبر آب و خاک  انجام داده و طبق نتیجه و توصیه  کودی کارشناس محترم کشاورزی  آگاه ، مسئول و مورد اعتماد عمل نمائید تا متحمل خسارت غیر قابل جبران نشوید .

 

منبع : کشاورزی سالم با کاربرد کود مرغی پلت خالص |ضرورت اجرای کشاورزی سالم برای سلامت جامعه
برچسب ها : کشاورزی ,محصول ,کیفیت ,مصرف ,تولید ,شیمیایی ,محصول سالم ,کشاورزی سالم ,اجرای کشاورزی ,محصول استاندارد ,تولید محصول ,برای سلامت جامعه ,ضرورت اجر?