شاخص هاي رسيدن :

1-      بسته به رقم رنگ پوست و آب ميوه قرمز مي شود.

2-      بايستي اسيديته آبميوه پائين تر از 85/1 درصد باشد .

شاخص هاي كيفيت :

1-       عاري از تركيدگي ، بريدگي ، سوختگي و پوسيدگي باشد.

2-      رنگ پوست و صاف بودن آن

3-      طعم بستگي به نسبت قند به اسيد دارد كه وابسته به رقم مي باشد. ميزان مواد جامد قابل حل        (T.S.S ) بالاتر از 17 درصد مطلوب مي باشد.

4-      ميزان تانن پايين تر از 25/0 درصد  مطلوب مي باشد.

درجه حرارت  :

ميوه را در دماي  5 درجه سانتي گراد مي توان دو ماه نگهداري نمود،‌براي نگهداري بمدت طولاني تر مي بايست دما 2/7  درجه سانتي گراد باشد تا ميوه دچار سرمازدگي نشود.

- رطوبت نسبي  :

ميزان رطوبت نسبي مناسب 95- 90 درصد مي باشد انار از جمله ميوه هايي است كه به از دست دادن آب از پوست (چروك شدن ) بسيار حساس مي باشد. نگهداري ميوه در پوشش پلاستيكي و استفاده از واكس مي تواند چروكيدگي پوست را كاهش دهد بخصوص در شرايطي كه ميزان رطوبت نسبي پائين مي باشد.

منبع : کشاورزی سالم با کاربرد کود مرغی پلت خالص |شاخص های رسیدن میوه انار و نگهداری آن
برچسب ها :       ,ميوه ,ميزان ,پوست ,نگهداري ,رطوبت ,رطوبت نسبي ,ميزان رطوبت ,سانتي گراد ,درجه سانتي ,باشد شاخص