نحوه چيدن و جمع آوري محصول

عمدتاً با دست انجام مي شود ودر بعضي مناطق از كيسه هاي برداشت نيز استفاده ميشود. سپس در گوشه باغ ميوه ها به صورت فله رويهم انبار شده و انارهاي ترك خورده و داراي آثار گنديدگي جدا شده و انارهاي سالم براي انبار ارسال ميگردد، در سالهاي اخير همزمان با افزايش ميزان صادرات و لزوم حفظ كيفيت ميوه تازه ، استفاده از ميوه چين دستي و گذاشتن ميوه در يك يا حداكثر دو رديف درون جعبه چوبي يا ترجيحاً سبدهاي پلاستيكي مرسوم شده است.

شستشو و ضدعفوني:يكي از بهترين شيوه هاي گندزدايي انار كه در عين حال كيفيت محصول و رنگ پوست انار را بهتر حفظ مي نمايد ، استفاده از روش آبگرم درماني است . براي اين منظور تحقيقـــات گسترده اي در موسسه تحقيقات اصلاح وتهيه نهال وبذرانجام يافته و نمونه هاي انار در چندين دماي آب گرم براي زمان هاي 180- 60 -30 ثانيه حمام داده شده و سپس انبار گرديدند. بهترين نتايج از دماي 51 درجه سانتي گراد به مدت 60 ثانيه به دست آمد. يكي ديگر از بررسي هاي انجام شده دراين ارتباط استفاده از نوعي واكس براي بـه درازا كشاندن عمر انباري اين ميوه ميباشد. در اين ارتباط نوعي واكس جامد قابل حل در آب به نام پرولانگ(Prolong ) انتخاب شده و انارها را پيش از انبار كردن توسط اين ماده حمام داده و در سردخانه نگهداري مي نمايند .اين روش بهترين عامل در افزايش عمر انباري انار و حفظ كيفيت آن براي مدت زمان طولاني تشخيص داده شده است . نمونه هايي كه قبلا" آب گرم درماني شده و سپس توسط واكس پوشش داده شده اند  از كيفيت به مراتب بهتري برخوردار بوده و درصد آلودگي بسيار كمي دارند.

درجه بندي و بسته بندي:در حال حاضر براي درجه بندي انارتنها به جدا كردن نمونه هاي ترك خورده و فاسد از نمونه هاي سالم اكتفا مي شود و كمتر درجه بندي صحيح و اصولي روي اين محصول از نظراندازه، رقم، سلامت ظاهري، رنگ و غيره اعمال مي گردد. انارها در دو مرحله پس از برداشت و پس از انبار درجه بندي ميگردند . توجه به مقررات بسته بندي(متاسفانه استاندارد اجباري ميوه ها براي مصارف داخلي وجود ندارد) و درجه بندي علاوه بر اينكه باعث جلب بهتر مصرف كننده ميگردد، ضايعات را نيز به حداقل كاهش مي دهد بهترين روش براي بسته بندي انار استفاده از كارتن و يا جعبه هاي يك رديفه مي باشد ، كه شركتهاي صادراتي به اين امر توجه كرده وانارهاي خود را در كارتن هاي يك رديفه و يا چند رديفه كه توسط شانـه ( Seperator)از يكديگر جدا شده اند قرار مي دهند. در ايران انار بصورت فله اي براي مصرف كننده عرضه ميگردد. اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي انار به صورت دانه اي و با قيمت قابل توجهي به فروش ميرسد.از آنجايي كه در ايران نيز هزينه هاي توليد بالا رفته و به تبع آن قيمت محصولات كشاورزي نيز افزايش يافتــه ، مي بايست از هر ابزاري براي جلوگيري ازضايعات وحفظ كيفيت محصولات استفاده نمودكه بهترين راهكار درجه بندي ميوه پس از چيدن در باغ مي باشد ، بدين منظور مي بايست ميوه ها به سه درجه تقسيم شوند :

1- ميوه هاي درجه يك مخصوص تازه خوري كه خود به دو بخش براي مصرف داخلي وصادرات تقسيم مي شود كه توسط سبدهاي پلاستيكي يا جعبه هاي چوبي به انبار و كارگاه حمل مي شوند.     

 2- ميوه هاي درجه دو كه ميوه هاي ريز و سالم مي باشند كه با توري براي تهيه كنسانتره به كارخانه ها منتقل مي شوند .

 3- ميوه هاي درجه سه كه تركيده مي باشند و براي تهيه رب به طريقه سنتي و يا صنعتي بكار ميروند.

منبع : کشاورزی سالم با کاربرد کود مرغی پلت خالص |نحوه چیدن انار و جمع آوری محصول
برچسب ها : ميوه ,درجه ,بندي ,انار ,انبار ,استفاده ,درجه بندي ,بسته بندي ,براي تهيه ,براي مصرف ,مصرف كننده